Information

Tema: Hårresande

Bedömning:
Du kommer att bedömas på tre förmågor:

  1. Muntlig presentation
  2. Ledande av diskussion
  3. Deltagande i diskussion.

Upplägg:
1. Introduktion och förberedelse gnom läsning av text och förberedelse till presentation (35min) – Bedöms inte.
2. Presentation (2-3 minuter)
3. Ledande av samtal (2-8 minuter)
4. Deltagande i diskussion (4-5 x 2-8 minuter)

Länkar att titta på:

Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkret upplägg

Skolverket

 

http://www.natprov.nordiska.uu.se/ap9/

OBLIGATORISKT
Titta på filmsekvenserna till på fredag via länken nedan!
OBLIGATORISKT

http://www.natprov.nordiska.uu.se/ap9/exempel/

Bedömningsmatriser

http://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/529/529440_39bbedomningsanvisningar.pdf

http://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/529/529440_392015cbedmatrissvny.pdf

http://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/545/545586_3920162017noteringsunderlagdelprovamednyckelord2.pdf

Vi träffas och går igenom instruktionerna
samt retorik och hur man för en saklig debatt/diskussion.

Nyckelord Etos-Logos-Patos