Ideologier

Life Is Beautiful - Livet är underbart
Filmen börjar som en romantisk komedi
och slutar på ett koncentrationsläger.
Filmen vann tre Oscar!
SE DEN OM NI KAN (Y)

Politiska ideologier

Demokrati
Folkstyre

De fyra elementen – liberala friheter
yttrandefrihet, pressfrihet, religionsfrihet och mötesfrihet

Demokratiska rättigheter och skyldigheter

 

Rättigheter i en demokrati:
- Rätt att rösta

- Yttrandefrihet
- Valbarhet till offentliga uppdrag

- Frihet att bilda och gå med i organisationer
- Rätt för politiker att konkurrera om röster
- Fri press och alternativa informationskällor
- Fria och rättvisa val

Skyldigheter i en demokrati:
- Försvara och upprätthålla demokratin
- Göra sin röst och åsikt hörd
- Lyssna till andra
- Ta ansvar även för minoriteter
- Utkräva ansvar av de folkvalda


 

Klicka på bilden för mer info !


Fascism:
I överförd bemärkelse har icke-demokratiska styrelseformer som betonar våldets rätt över demokratin och friheten kallats fascistiska.


 

Höger Vänster Position

Källa och fördjupning:
Är Sverigedemokraterna höger?


Vad är grejen med de politiska ideologierna? (Historia)

 

 

 


Feminism

Feminismen hävdar att kvinnors värde och rättigheter ska vara likställda männens.

 

femenism_symbo

Kvinnlig rösträtt i Sverige

Den 24 maj 1919 beslutade man i Sverige att införa lika och allmän rösträtt för kvinnor.
År 1921 genomfördes dock det första valet till andra kammaren där kvinnor deltog.


Nationalism och imperialism

Nationalism vs Patriotism

"Skillnaden mellan patriotism och nationalism är att en patriot är stolt över sitt land för hur landet agerar, medan en nationalist är stolt över sitt land oavsett hur landet agerar; den första inställningen skapar en känsla av ansvar medan den andra skapar en känsla av blind arrogans som leder till krig."
Citat från en kolumn skriven av Sydney Harris 1953

Nationalism och imperialism 1815-1914

Läs mer på SO-rummen
Klicka på länken

https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-langa-1800-talet/nationalism-och-imperialism

Filmer Nationalism vs Patriotism: