Fakta om Demokrati

Fakta om demokrati

All offentlig makt utgår från folket

Rätt till din åsikt

 Folkstyre och parlamentarism

Viktiga begrepp

Statsskick:

Parlamentarism:

Grundlagar:

Demokrati:

Direktdemokrati:

Representativ demokrati:

Diktatur:

Beslutsnivåer:

Riksdag

Regionfullmäktige/Landstingsfullmäktige

Kommunfullmäktige

Regering:

Yttrandefrihet:

Censur:

Propaganda:

Opinionsbildning:

Rösta och val:

Folkomröstning:

Majoritet:

Direkt demokrati

Representativ demokrati

Yttrande- och tryckfrihet

Mänskliga rättigheter

Detta kännetecknar demokratin:

  • Fria val.
  • Regelbundna val.
  • Hemliga val.
  • Allmän rösträtt.
  • Lika rösträtt.
  • Majoritetsprincipen